„EkoPaka – zamykamy obieg” to program edukacji ekologicznej dla małych i dużych.

Relpol S.A. wspiera również działania Interseroh, które mają na celu między innymi to, aby wprowadzać dzieci w zagadnienia ważne pod względem wychowania odpowiedzialnego ekologicznie konsumenta, ucząc o obiegu zamkniętym. w 2021 roku powstała edycja o bateriach. Wśród licealistów przeprowadzono warsztaty, które wprowadziły osoby uczestniczące w tematykę związaną z tworzywami sztucznymi. Prezentacja uświadomiła im wszechstronność i wszechobecność tworzyw sztucznych. Prowadzone były webinaria, szkolenia i spotkania dla przedsiębiorców i specjalistów, gdzie na tapet trafiły kwestie prawne, sposób działania i uczestnicy systemu, rola konsumentów, typy opakowań, obecność opakowań w gospodarstwach domowych i firmach. Nie zabrakło także odniesień do zagadnień, które zdominowały debatę: ROP (rozszerzona odpowiedzialność producenta), SUP (single use plastics), GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym).

Dokonane działania:

 • Warsztaty dla dzieci oraz młodzieży
 • Ekoeksperymantarium - dom pełen eko zagadek, czyli wirtualny dom pełen zagadek. Ponad 500 000 osób, miało okazję znaleźć i rozwiązać zadania ukryte w domu online. Ilustrowani bohaterzy prowadzą odwiedzających przez fabułę gry jednocześnie ucząc dobrych nawyków ekologicznych.
 • Udział w wydarzeniach :
 1. Festiwalu Ważnych Spraw (28.01.2021)
 2. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów (16-17.02.2021)
 3. Konferencja KIGPR (30.09.- 01.10.2021) Forum Energii i Recyklingu (14.10.2021)
 4. Kongres Bibliotek (24.11.2021)
 5. Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej (07.12.2021)
 6. Webinarium „Firmy dla klimatu. Czas na plan B?" (09.12.2021)
 7. Demo Day Warsaw Booster (20.12.2021)
 • Made2Go - dla gastronomii, Ebook powstał pod patronatem magazynu Restaurant Management oraz inicjatywy Too Good To Go. Jego treść pomaga przygotować lokale gastronomiczne do nadchodzących zmian z wyprzedzeniem orz pomaga korzystać ze sposobów na prowadzenie zrównoważonego biznesu gastronomicznego.
 • Made4Future - usługa dzięki, której poddawany jest ocenie obecny wpływ działalności firmy na środowisko. Na podstawie tej ewaluacji określane są priorytetowe obszary, w których zaleca się rozpocząć lub rozwijać działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.
 • #efekt1butelki w partnerstwie z Kompanią Piwowarską podjęto się edukacji w zakresie opakowań zwrotnych. Kampania informacyjno-edukacyjna dotarła do ponad 6 mln odbiorców. Szczególną rolę odegrały w niej działania poprzez Instagram, gdzie aż 23 osoby influujące badały postawy konsumenckie i dzieliły się treściami edukacyjnymi.
 • Butelkomaty - Interseroh wraz z siecią sklepów Lewiatan prowadziło testy butelkomatów w dwóch włocławskich lokalizacjach przez niemal dwa miesiące. Testom towarzyszyła kampania edukacyjna prowadzona na ekranach urządzeń, a także badanie postaw konsumenckich.
 • Eko Wikipaczka - wspólnie z Wikimedia Polska stworzył innowacyjny projekt edukacyjny – Eko WikiPaczka. Połączenie doświadczeń pozwoliło opracować pakiety dla młodzieży promujące wiedzę o ekologii oraz zagadnienia z zakresu tworzenia i edytowania Wikipedii.
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury to projekt skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych poświęcony popularyzacji wiedzy na temat ochrony przyrody oraz życia w zgodzie z naturą, który ma na celu naukę podstawowych zasad ochrony środowiska, szacunku do roślin i zwierząt, recyklingu, właściwego odżywiania, gospodarowania pieniędzmi oraz aktywnego spędzania czasu w zgodzie z naturą. W 2021 roku w projekcie wzięło udział ponad 1 200 000 dzieci. 
 • Sprzątanie Świata 2021 - Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Fotolia_183355608_Subscription_M