Aktualności

Członkiem Grupy Kapitałowej Relpol S.A. jest spółka DP Relpol Altera w Czerniachowie na Ukrainie. Zakład w Czerniachowie jest podmiotem, w którym Relpol SA posiada 100% udziałów, a przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług kooperacji wyłącznie na potrzeby Grupy. W zakładzie montowane są wybrane grupy produktów, zatrudnionych jest w nim około 250 osób. Spółka w Czerniachowie jest istotnym miejscem produkcji, a jego pracownicy ważną częścią naszej Załogi.

 

W ostatnim okresie pracownicy Spółki na Ukrainie, podobnie jak my wszyscy, byli poddawani stresom wynikającym z wpływu wirusa COVID na sposób organizacji oraz jakość życia i zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. W ostatnich tygodniach zmagają się również dodatkowo ze skutkami wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską przeciw Ukrainie obawiając się o zdrowie i życie swoich rodzin oraz ich samych.

 

Zakład w Czerniachowie Po 2,5 tygodnia postoju od rozpoczęcia wojny, wznowił działalność w ograniczonym zakresie i prowadzi ją w takim, w jakim jest to bezpieczne dla pracowników tamtej spółki i możliwe ze względów logistycznych oraz zgodnie z prawem i wytycznymi administracji państwowej Ukrainy. Zarząd Spółki jest w stałym kontakcie z dyrektorem zakładu w Ukrainie, na bieżąco ocenia ryzyko i podejmuje działania. Firma Relpol S.A. dziękując naszym pracownikom na Ukrainie, solidaryzuje się z nimi w tym trudnym dla nich momencie, starając się wspierać zarówno tam na miejscu jak i w Polsce oferując uchodźcom miejsce pracy w naszym zakładzie w Żarach.

 

Relpol S.A. z chwilą agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wstrzymał wszelkie dostawy produktów na rynek Rosyjski i Białoruski. 

 

Flagi

Członkiem Grupy Kapitałowej Relpol S.A. jest spółka DP Relpol Altera w Czerni...

W grudniu 2020 roku informowaliśmy o podpisaniu umowy z firmą Firma M&J Modern Construction  na realizację zadania polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną oraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie należącym do Relpol S.A. w Żarach. W grudniu 2021 zakończyły się prace związane z budową nowej hali. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac budowlanych w stosunku do pierwotnych zapisów umowy, a także ze względu na okresowo trudniejsze warunki atmosferyczne, termin zakończenia inwestycji w wyniku obopólnych uzgodnień przesunięty został o 3 miesiące. Na przełomie 2021/2022 r. trwała relokacja parku maszynowego automatycznych linii produkcyjnych przekaźników miniaturowych.

W grudniu 2020 roku informowaliśmy o podpisaniu umowy z firmą 
Czytaj więcej...

Projektowaniem takiego przekaźnika zajmuje się nasz konstruktor Piotr Tetlak, doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach programu doktoratu wdrożeniowego, Piotr opracowuje rozwiązania techniczne poprawiające efektywność energetyczną przekaźników elektromagnetycznych, co pozwoli na znaczną redukcję zużycia energii, a tym samym korzyści ekologiczne i finansowe. 

 

Projekt realizowany przez Piotra jest częścią programu wspieranego przez NCBiR "OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI"   Wiecej o programie NCBiR

 

Na więcej informacji o samym projekcie oraz o współpracy Piotra z Uniwersytetem Zielonogórskim zapraszamy do artykułu Gazety Lubuskiej

Projektowaniem takiego przekaźnika zajmuje się nasz konstruktor Piotr Tetlak,...
Czytaj więcej...